Gällande villkor

 

Anmälan till kurserna är bindande, vilket medför att du i och med denna accepterar att du gör dig fullt betalningsskyldig för kursen. Alla fakturor går enbart ut via mail, så var noggrann med att skriva rätt mailadress. Betald kursavgift återbetalas ej, blir du dock sjuk och måste avbryta pågående kurs kan du få tillbaka resterande kursbelopp mot uppvisande av giltigt läkarintyg. Intyget måste då täcka de kvarvarande gångerna.

 

Vill du utnyttja rabatten som heltidssjukskriven behöver du skicka en kopia på ditt läkarintyg med din anmälan. För att erhålla rabatt måste intyget täcka hela terminen.